OBAVIJEST ZA RODITELJE O POČETKU NOVE PEDAGOŠKE GODINE

DJEČJI VRTIĆ „POTOČNICA“ Mala Subotica, 27.8.2020. godine   POŠTOVANI RODITELJI!  NOVA PEDAGOŠKA GODINA ZAPOČINJE U UTORAK,  1.9.2020. godine. INFORMATIVNI RODITELJSKI SASTANCI ZA SVE SKUPINE ODRŽAT ĆE SE UZ PROPISANE MJERE U SRIJEDU U 16.30 SATI Radi sigurnosti Vaše djece potrebno je pridržavati se svih uputa i preporuka HZJZ-a i MZO-a .    UPUTE HZJZ-a i …

Osobna karta vrtića

DJEČJI VRTIĆ “POTOČNICA” MALA SUBOTICA   OSOBNA KARTA VRTIĆA RAVNATELJICA: Lana Puklek ODGOJITELJI: Vesna Dodlek, Rosana Makač, Marija Molnar, Anita Brnadić,  Martina Tkalčec, Jelena Herman, Marina Štampar, Ivana Ružić, Miljenka Grašić,  Judita Vrbanec, Nenad Novak, Nikolina Horvat. KUHAR/ICA: Terezija Opačak, Jonatan Horvat SPREMAČICE: Ana Cirkvenčić, Natali Kovačić DOMAR: Goran Fiak   KAKO DJECA PROVODE VRIJEME …