DJEČJI VRTIĆ “POTOČNICA” JAVNA JE USTANOVA KOJA OBAVLJA DJELATNOST RANOG, PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA. OSNIVAČ VRTIĆA JE OPĆINA MALA SUBOTICA.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića.

Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela opće obrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti i programa, pristupe i način rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno-obrazovne ciljeve po područjima razvoja djece.

U vrtiću imamo 5 odgojno-obrazovnih skupina, četiri vrtićke i jednu jasličku skupinu djece koja je započela s radom 2019. godine.

Jedna mješovita skupina (šesta) je u popodnevnom programu u sklopu Projekta: Vrtić za sve!