Osobna karta vrtića

DJEČJI VRTIĆ “POTOČNICA” MALA SUBOTICA

 

OSOBNA KARTA VRTIĆA

RAVNATELJICA: Lana Puklek

ODGOJITELJI: Vesna Dodlek, Rosana Makač, Marija Molnar, Anita Brnadić, 

Martina Tkalčec, Jelena Herman, Marina Štampar, Ivana Ružić, Miljenka Grašić, 

Judita Vrbanec, Nenad Novak, Nikolina Horvat.

KUHAR/ICA: Terezija Opačak, Jonatan Horvat

SPREMAČICE: Ana Cirkvenčić, Natali Kovačić

DOMAR: Goran Fiak

 

KAKO DJECA PROVODE VRIJEME U VRTIĆU?

 

 • Dolazak u vrtić (jutarnji čaj, keksi)
 • Igre prema izboru djece
 • Doručak
 • Aktivnosti građenja i konstruiranja, aktivnosti početnog čitanja i pisanja, likovno – stvaralačke aktivnosti, istraživačko – spoznajne aktivnosti, obiteljsko – dramske igre, glazbene aktivnosti, razne tjelesno – motoričke aktivnosti i dr.
 • Šetnje / boravak na zraku / posjete
 • Ručak
 • Poslijepodnevni odmor (za djecu koja imaju potrebe za dnevnim odmorom)
 • Aktivnosti po prostorima za igru / boravak na zraku
 • Užina
 • Slobodne aktivnosti djece

 

Rad s djecom kreira se na način da razvija sva razvojna područja djeteta te da je primjeren svakome pojedinom djetetu. Djeca s posebnim potrebama integrirana su u redovne odgojno . obrazovne programe uz pomoć asistenta.

 

Što je potrebno za boravak djece u vrtiću?

 

 • Papuče
 • Pidžama (ako dijete ima potrebu za dnevnim odmorom)
 • Četkica za zube i čašica
 • Zamjenska odjeća/ruksak
 • Pelene za jasličku dob, vlažne maramice

 

 

PRILAGODBA (ADAPTACIJA)

 

U želji da da vašem djetetu olakšamo period adaptacije na vrtić sugeriramo Vam da:

 • razgovarate s djetetom o promjenama koje dijete očekuju,
 • pripremite ga za igre i aktivnosti u našoj ustanovi,
 • posjetite naš vrtić.

 

Adaptacija je proces tijekom kojeg se dijete prilagođava na novi prostor, na ljude, na djecu i na ritam života u vrtiću.

Dijete koje je do sada živjelo u sigurnoj i zaštićenoj obitelji po prvi puta se odvaja od roditelja i odvojeno provodi značajni dio dana.

Dijete prolazi period višestruke adaptacije:

– uz roditelja treba prihvatiti odgojitelje,

– dijete će boraviti među većim brojem djece u novom prostoru,

– prilagođava se na novi ritam spavanja, njege, hranjenja…

 

Kako će to razdoblje adaptacije proći i uz kakve adaptacijske krize, te koliko će trajati, ovisi prvenstveno o osobnosti tj. karakteru svakog pojedinog djeteta ali i o stavovima roditelja prema ustanovi u kojoj dijete boravi.

Kako bi se u što većoj mjeri ublažile eventualne adaptacijske krize, potreban je pojačani angažman roditelja i odgojitelja.

 

Vi djetetu možete pomoći na sljedeći način:

 • prvi dani u vrtiću neka budu kraći,
 • dijete dovodite redovito,
 • dijete neka ponese svoju omiljenu igračku od kuće,
 • uvažite promjene koje uočite u ponašanju djeteta i obavijestite o tome odgojitelja skupine,
 • razgovarajte s djetetom o proteklom danu u jaslicama / vrtiću i prenesite odgojitelju čime je dijete bilo zadovoljno / nezadovoljno kako bi djetetu boravak u vrtiću učinili ljepšim i radosnijim.

 

U razdoblju adaptacije dijete može manifestirati oblike ponašanja koji nisu za njega uobičajeni, npr. poremećaj spavanja, odbijanje hrane u vrtiću, agresivnost, razdražljivost, plačljivost,…

Svaka odrasla osoba koja je u situaciji da djetetu postane zamjenski objekt biti će uspješnija ukoliko bolje poznaje djetetove navike.

Zato je vrlo važno da povjerite odgojiteljima ono što smatrate bitnim za odgoj Vašeg djeteta.

Obveza roditelja je da se pri dolasku djeteta u jaslice / vrtić osobno javi odgojitelju u skupini. Isto tako je važno da dijete ne može napustiti vrtić bez pratnje odrasle punoljetne osobe.

U slučaju da je dijete bolesno, roditelj je dužan obavijestiti odgojitelja, a po povratku s bolovanja obavezno donijeti liječničku potvrdu da je dijete ozdravilo.

Sve informacije vezane uz plaćanje vrtića, odnosno plana i programa rada, možete dobiti kod ravnateljice vrtića.

Sve informacije koje su vezane uz individualna praćenja i razvoj djeteta možete saznati kod odgojitelja vašeg djeteta, u dogovoreno vrijeme za informacije.