AKTI VRTIĆA

PRAVILNIK O UPISU I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD

NACIONALNI KURIKULUM

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU

PRAVILNIK O SADRŽAJU I TRAJANJU PREDŠKOLE

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA

POSLOVNIK ODGOJITELJSKOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA

ODLUKA O EKONOMSKOJ CIJENI JASLICA/VRTIĆA

TEKSTUALNI PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA Dv Potočnica

STATUT DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA MALA SUBOTICA

https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

SLUŽBENA OSOBA ZA INFORMIRANJE

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV-ZA-DOPUNU-ILI-ISPRAVAK-INFORMACIJE

ZAHTJEV-ZA-PONOVNU-UPORABU-INFORMACIJA

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA  ZA 2020. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU

 

FINANCIJSKI AKTI VRTIĆA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024

FINANCIJSKI PLAN 2020.

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2020.

FINANCIJSKI PLAN 2021.

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2021.

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2022.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

INFORMACIJE O JAVNOJ NABAVI

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA U DJEČJEM VRTIĆU ˝POTOČNICA˝ MALA SUBOTICA

PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA U DJEČJEM VRTIĆU ˝POTOČNICA˝ MALA SUBOTICA

PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA