Program poticanja čitanja Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec i Bibliobusne službe Međimurske županije

I ove godine uključili smo se u program poticanja čitanja “Vrećica pričalica”.

Ova kratka brošura sadrži informacije o programu “Vrećica pričalica” i preporučene sadržaje vezane uz čitanje i roditeljstvo.

VREĆICA PRIČALICA