KRAĆI PROGRAMI KOJE PROVODIMO U NAŠEM VRTIĆU

KRAĆI PROGRAM DJEČJEG EKOLOŠKOG I FOLKLORNOG STVARALAŠTVA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI EKO-ETNO IGRAONICA

 Etno igraonica provodi se s ciljem očuvanja tradicionalne baštine i folklora kroz igre i aktivnosti primjerene djeci.

Strategije programa

  • Raznolikim bogatstvom poticaja probuditi kod djece i postepeno razvijati interes za muziku našeg kraja i s tom muzikom stvarati radosno raspoloženje.
  • Poticanje djece i roditelja na prikazivanje obiteljske tradicije, te na iskazivanje ljubavi prema obiteljskoj tradiciji radi očuvanja kulturne baštine i tradicije kraja u kojem djeca žive.
  • Korištenje plesa za usklađivanje i estetsko oblikovanje pokreta, koordinaciju ritmičkih i plesnih potencijala i poticanje kreativnog izražavanja.
  • Energija i obnovljivi izvori energije: vjetra, sunce, voda…
  • Voda: očuvanje vode u prirodi, potrošnja vode, sakupljanje kišnice…
  • Hrana: proces nastanka hrane, prerada namirnica za konzumiranje, odlaganje viška i nastajanje organskog otpada.
  • Otpad: načini smanjivanja potrošnog materijala, ponovno korištenje i recikliranje.
  • Graditeljstvo: korištenje prirodnih i recikliranih materijala u građenju i stvaranju.
  • Ekonomija: razmjena proizvoda i iskustava sa drugim eko vrtićima i školama koristeći principe pravedne razmjene.
  • Socijalni odnosi: učenje o ljudskim potrebama i načinima zadovoljavanja istih ne ugrožavajući druge, o odgovornosti i suosjećanju prema svim bićima i dr.

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Učenje stranog jezika od najranije dobi siguran je put da svoje dijete uvedete u bogat svijet multikulturalnosti, druženja i uspjeha.

Naglasak je prvenstveno na učenju i pamćenju kroz igru, pjesmice, ponavljanja, brojalice i mnogo veselja i zabave.

Program se provodi 1X tjedno (od listopada do lipnja), traje ukupno 32 sata.