RASPORED RODITELJSKIH SASTANAKA 2022./2023.

KLASA: 602-01/21-03/79

URBROJ: 2109-08-22-8

Čakovec, 1. veljače 2022.

 

RASPORED UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA RADI UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE              ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

 

NAZIV ŠKOLE UPISNO PODRUČJE DATUM I VRIJEME RODITELJSKOG SASTANKA U 2022. MJESTO
I. OŠ ČAKOVEC Grad Čakovec ‒ naselje Mihovljan i ulice: Stjepana Bencea, Ulica Ruđera Boškovića, Ivane Brlić Mažuranić, Mihalja Bučića, Augusta Cesarca, Ulica Dobriše Cesarića, Ulica Dragutina Domjanića, Franjevački trg, Ulica Ivana Gundulića, Antuna Gustava Matoša, Rudolfa Horvata, Istarska, Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica Marije Jurić Zagorke, Andrije Kačića Miošića, Ulica Bartola Kašića, Ulica Slavka Kolara, Ante Kovačića, Ante Kovačića, Otona Kučere, Ulica Josipa Kozarca, Ulica kralja Tomislava, Ulica kralja Zvonimira, Ivana Kukuljevića, Mate Lovraka, Marofska ulica, Tome Masaryka, Ulica Ivana Mažuranića, Kalmana Mesarića, Mihovljanska, Jurice Muraia, Nova, Ulica Ivana Pergošića, Franca Prešerna, Ulica Ognjena Price, Park Rudolfa Kropeka, Petra Preradovića, Martina Pušteka, Ulica Koče Racina, Ulica Stjepana Radića, Ulica Lavoslava Ružičke, Ulica Aleksandra Schulteissa, Ulica dr. Ante Starčevića, Rudolfa Steinera, Strossmayerova, Augusta Šenoe, Nikole Tesle, Trg Eugena Kvaternika, Vjekoslava Špinčića, Uska, Stanka Vraza, Ulica ZAVNOH-a, Ulica Jurja IV. Zrinskog, Otona Župančića, 17. rujna 1991., Marije Zidarić 23. veljače             17 sati I. OŠ Čakovec
PŠ NOVO SELO ROK Novo Selo Rok
PŠ KRIŠTANOVEC Krištanovec
II. OŠ ČAKOVEC Grad Čakovec, ulice: Ive Andrića, Ulica Antuna Augustinčića, Josipa Bedekovića (od križanja s Ulicom Jurja Križanića do križanja s Travničkom), Luje Bezeredija, Buzovečka, Ulica Franje Debana, Tomaša Goričanca, Matije Gupca, Ulica Ladislava Kralja, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Zinke Kunc, Vatroslava Lisinskog (od križanja s Ulicom Jurja Križanića do križanja s Travničkom), Ulica dr. Vlatka Mačeka, Martane, Ulica međimurskih branitelja, Kalmana Mesarića, Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Antuna Mihanovića, Nikole Pavića, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Fortunata Pintarića, Preloška, Ulica Putjane, Radnička, Slave Raškaj, Ivana Sokača, Travnička, Travnik, Trnavska, Ulica Milke Trnine, Vrtna ulica, Ulica dr. Vinka Žganca 23. veljače                17 sati II. OŠ Čakovec
III. OŠ ČAKOVEC Grad Čakovec, ulice: Florijana Andrašeca, Ulica braće Weiss, Tome Bratkovića, Ulica Franje Bučara, Josipa Bedekovića (od križanja s Ulicom Jurja Križanića do križanja s Kalničkom), Carinski odvojak, Ulica domovinskih žrtava, Dravska, Ljudevita Gaja, Globetka, Ivana Gorana Kovačića, Ulica Jakova Gotovca, Ulica hrvatskih branitelja, Ladislava Jageca, Kalnička, Otokara Keršovanija, Mirka Kolarića, Kolodvorska, Jurja Križanića, Ulica E. i G. Legenstein, Vatroslava Lisinskog (od križanja s Ulicom Jurja Križanića do križanja sa Zagrebačkom), Miroslava Magdalenića, Matice hrvatske, Ulica Zvonka Milkovića, Mlinska, Andrije Mohorovičića, Valenta Morandinija, Ulica Vladimira Nazora, Ulica dr. Ivana Novaka, Perivoj Zrinskih, Planinarski put, Poljska, Jože Požgaja, Ulica Franje Punčeca, Janka Slogara, Silvija Strahimira Kranjčevića, Svetojelenska cesta, Športska, Josipa Štolcera Slavenskog, Dragutina Tadijanovića, Prilaz Dragutina Tadijanovića, Trate, Trg Republike, Ulica Tina Ujevića, Elemera Vajde, Vukovarska ulica, Zagrebačka, Ulica Ivana pl. Zajca, Zapadna ulica, Ulica Katarine Zrinski, Zrinsko-frankopanska, Ulica žrtava fašizma, Ulica domovinskih žrtava 23. veljače             17 sati III. OŠ Čakovec
OŠ BELICA Belica  3. ožujka

17 sati             

OŠ Belica
PŠ GARDINOVEC Gardinovec 3. ožujka

18 sati

PŠ Gardinovec
OŠ DOMAŠINEC Domašinec 24. ožujka 

17 sati

OŠ Domašinec
PŠ DEKANOVEC Dekanovec
PŠ TURČIŠĆE Turčišće
OŠ DONJA DUBRAVA Donja Dubrava 3. ožujka            

18 sati

OŠ Donja Dubrava
PŠ DONJI VIDOVEC Donji Vidovec 2. ožujka             

18 sati

PŠ Donji Vidovec
OŠ DONJI KRALJEVEC Donji Kraljevec 22. veljače         

17 sati

OŠ Donji Kraljevec
OŠ DRAŠKOVEC Draškovec, Čukovec, Hemuševec, Oporovec 9. veljače

16:30 sati

OŠ Draškovec
OŠ GORIČAN Goričan 1. ožujka   

  16:30 sati

OŠ Goričan
OŠ GORNJI MIHALJEVEC Badličan, Bogdanovec, Gornji Mihaljevec, Gornja Dubrava, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo,
Križopotje, Martinuševec, Prhovec, Preseka, Tupkovec, Vugrišinec, Vukanovec
17. veljače      

16:30 sati

OŠ Gornji Mihaljevec
OŠ HODOŠAN Donji Hrašćan, Hodošan 10. ožujka        16:30 sati OŠ Hodošan
PŠ SV. JURAJ U TRNJU Sveti Juraj u Trnju, Donji Pustakovec
PŠ PALINOVEC Palinovec
OŠ IVANOVEC Ivanovec, Štefanec 17. veljače          17 sati OŠ Ivanovec
OŠ JOŽE HORVATA KOTORIBA Kotoriba 2. ožujka u           13 sati za roditelje djece polaznika predškole,            a za ostale održat će se 2. ožujka u 17 sati  OŠ Jože Horvata Kotoriba
OŠ KURŠANEC Kuršanec, Totovec, Novo Selo na Dravi, Šandorovec, Gornji Kuršanec 11. ožujka              12 sati za roditelje djece koja polaze Dječji vrtić Pirgo, a za ostale održat će se 10. ožujka u 17 sati OŠ Kuršanec 
OŠ DR. IVANA NOVAKA MACINEC Macinec, Črečan, Trnovec, Parag 9. veljače          

17 sati

OŠ dr. Ivana Novaka Macinec
PŠ GORNJI HRAŠĆAN Gornji Hrašćan
OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA Mala Subotica, Palovec 8. ožujka           

17 sati

OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica
PŠ DRŽIMUREC – STRELEC Držimurec, Strelec, Piškorovec 8. ožujka           

12 sati

PŠ Držimurec Strelec
OŠ MURSKO SREDIŠĆE Mursko Središće 28. veljače i 1. ožujka   

17 sati

OŠ Mursko Središće
PŠ HLAPIČINA Hlapičina 2. ožujka            

16 sati

PŠ Hlapičina
PŠ PEKLENICA Peklenica, Križovec 3. ožujka            

17 sati

PŠ Peklenica
OŠ NEDELIŠĆE Nedelišće 7.veljače 

17 sati

OŠ Nedelišće
PŠ DUNJKOVEC Dunjkovec, Slakovec, Pretetinec 9. veljače

 17 sati

PŠ Dunjkovec
PŠ PUŠĆINE Pušćine 9.veljače

 16 sati

PŠ Pušćine
OŠ OREHOVICA Orehovica, Vularija 15. ožujka             

13 sati

OŠ Orehovica
PŠ PODBREST Podbrest, Sveti Križ
OŠ PODTUREN Podturen 9. ožujka

 18 sati 

OŠ Podturen
PŠ MIKLAVEC Miklavec, Ferketinec
PŠ NOVAKOVEC Novakovec
PŠ SIVICA Sivica, Celine
OŠ PRELOG Prelog, Čehovec, Otok 28. veljače             

18 sati

OŠ Prelog
PŠ CIRKOVLJAN Cirkovljan
OŠ VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC Pribislavec 21. veljače

          17 sati

OŠ Vladimira Nazora Pribislavec
OŠ SELNICA Bukovec, Koncovčak, Praporčan, Selnica, Zaveščak, Donji Koncovčak 15. veljače          

17 sati

OŠ Selnica
PŠ ZEBANEC Donji Zebanec, Gornji Zebanec, Merhatovec, Plešivica, Štrukovec, Zebanec Selo
OŠ STRAHONINEC Strahoninec, Savska Ves 10. ožujka             18 sati OŠ Strahoninec 
OŠ SVETA MARIJA Sveta Marija 16. veljače     16:30 sati OŠ Sveta Marija
PŠ DONJI MIHALJEVEC Donji Mihaljevec
OŠ I.G.KOVAČIĆA SVETI JURAJ NA BREGU Brezje, Dragoslavec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec 7. ožujka            16:30 sati OŠ I.G.Kovačića Sveti Juraj na Bregu
PŠ ZASADBREG Frkanovec, Zasadbreg
OŠ SVETI MARTIN NA MURI Brezovec, Bukovje, Čestijanec, Gornji Koncovčak, Gradiščak, Grkaveščak, Jurovec,
Jurovčak, Kapelščak, Lapšina, Marof, Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Žabnik 
16. veljače         

17 sati

OŠ Sveti Martin na Muri
OŠ “PETAR ZRINSKI” ŠENKOVEC Šenkovec, Knezovec 16. veljače           

16 sati

OŠ “Petar Zrinski” Šenkovec
PŠ MAČKOVEC Mačkovec 17. veljače

16 sati

OŠ “Petar Zrinski” Šenkovec
PŠ ŽIŠKOVEC Žiškovec, Slemenice 17. veljače

16 sati

OŠ “Petar Zrinski” Šenkovec
OŠ ŠTRIGOVA Banfi, Grabrovnik, Jalšovec, Robadje, Sveti Urban, Štrigova, Leskovec 14. ožujka       

  16 sati

OŠ Štrigova
PŠ PREKOPA Prekopa
PŠ STANETINEC Stanetinec
PŠ ŽELEZNA GORA Železna Gora
OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC Vratišinec 28. ožujka

 17 sati

OŠ dr. Vinka Žganca Vratišinec
PŠ GORNJI KRALJEVEC Gornji Kraljevec, Remis 28. ožujka

18:15 sati

PŠ Gornji Kraljevec

 

Leave a Reply