ZAPOSLENICI DJEČJEG VRTIĆA “POTOČNICA”

RAVNATELJICA

Lana Puklek

 

ZAMJENICA RAVNATELJICE

Martina Tkalčec

 

ODGOJITELJI:

Vesna Dodlek

Rosana Markač

Anita Brnadić

Jelena Šegović

Ivana Ružić

Marina Štampar

Marija Molnar

Miljenka Grašić

Nikolina Horvat

Judita Vrbanec

Melani Čeh

Natalija Moguljak Vuk

Jana Mošmondor

 

ASISTENTI – POMOĆNICI U ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU

Terezija Benkus

Lucija Benkus

 

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Sanja Hajdarović

 

KUHARI:

Terezija Opačak

Jonatan Horvat

 

SPREMAČICE:

Natali Kovačić

Ana Cirkvenčić

 

DOMAR

Goran Fiak