ZAPOSLENICI

RAVNATELJICA

Lana Puklek

ODGOJITELJI:

Vesna Dodlek

Rosana Markač

Anita Brnadić

Jelena Šegović

Ivana Ružić

Martina Tkalčec

Marina Štampar

Marija Molnar

Miljenka Grašić

Nenad Novak

Nikolina Horvat

Judita Vrbanec

PSIHOLOGINJA

Josipa Krsnik

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

Luka Mesarić

KUHARI:

Terezija Opačak

Jonatan Horvat

SPREMAČICE:

Natali Kovačić

Ana Cirkvenčić

DOMAR

Goran Fiak