ZAPOSLENICI DJEČJEG VRTIĆA “POTOČNICA”

RAVNATELJICA

Lana Puklek

 

ZAMJENICA RAVNATELJICE

Martina Tkalčec

 

ODGOJITELJI:

Vesna Dodlek

Rosana Markač

Anita Brnadić

Jelena Šegović

Ivana Ružić

Marina Štampar

Marija Molnar

Miljenka Grašić

Nikolina Horvat

Judita Vrbanec

Melani Čeh

Natalija Moguljak Vuk

Jana Mošmondor

 

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

Luka Mesarić

 

KUHARI:

Terezija Opačak

Jonatan Horvat

SPREMAČICE:

Natali Kovačić

Ana Cirkvenčić

 

DOMAR

Goran Fiak