OBAVIJEST ZA RODITELJE O POČETKU NOVE PEDAGOŠKE GODINE

DJEČJI VRTIĆ „POTOČNICA“

Mala Subotica, 27.8.2020. godine

 

POŠTOVANI RODITELJI!

 NOVA PEDAGOŠKA GODINA ZAPOČINJE U UTORAK,  1.9.2020. godine.

INFORMATIVNI RODITELJSKI SASTANCI ZA SVE SKUPINE ODRŽAT ĆE SE UZ PROPISANE MJERE U SRIJEDU U 16.30 SATI

Radi sigurnosti Vaše djece potrebno je pridržavati se svih uputa i preporuka HZJZ-a i MZO-a . 

 

UPUTE HZJZ-a i MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. 

Ove upute odnose se na rad ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (dalje u tekstu: vrtić) te ustanova osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (dalje u tekstu: škola). Rad u dječjem vrtiću i školi (dalje u tekstu: ustanova) u sadašnjim epidemiološkim uvjetima, uz poštovanje ovih uputa, smatra se jednako sigurnim za djecu/učenike i zaposlenike kao i rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće kada nisu na snazi mjere potpunog zatvaranja

 Upute za roditelje/skrbnike 

  • da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19, • da ne dovode dijete u ustanovu ukoliko: – ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje) – ima izrečenu mjeru samoizolacije – imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19. 

Neophodno  je održavati socijalno distanciranje (fizički razmak) kao i pojačanu osobnu higijenu djece. Važno je omogućiti i uvesti u rutinu redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom. Ruke se peru prije ulaska u svoju skupinu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun. Pri pranju ruku potrebno je pridržavati se naputaka za pravilno pranje ruku. Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpad s poklopcem. 

Roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. 

Prilikom dolaska djeteta u vrtić na ulaznim vratima odgojitelji će svakom djetetu izmjeriti temperaturu i u slučaju povišene temperature dijete ne može ući u skupinu, već se mora javiti svome liječniku.

Dječji ruksak donosi se u jaslice/vrtić u ponedjeljak i odnosi se iz jaslica/vrtića u petak. 

Kod sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu te kod pojave akutnih simptoma zarazne bolesti (npr. kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) neophodno je djetetu u dječjem vrtiću ili školi izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako djeca razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, odgojitelji odmah obavještavaju roditelje/staratelja, koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete. 

Znakovi koji upućuju na moguću zarazu COVID-19: 

  • povišena tjelesna temperatura (po pazuhom > 37,2) 
  • simptomi respiratorne bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja 
  • poremećaj osjeta njuha i okusa
  • gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje i bol u trbuhu, posebno kod manje djece). 

Djeca sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom također ne dolaze u ustanovu. 

ISTO TAKO MOLIMO RODITELJE DA NAKON BOLESTI DJETETA OBAVEZNO DONESU LIJEČNIČKU POTVRDU DA JE DIJETE ZDRAVO I DA MOŽE KRENUTI U VRTIĆ. BEZ LIJEČNIČKE POTVRDE NE MOŽEMO PRIMITI DIJETE.

Postupanje u slučaju sumnje na zarazu 

Kod pojave navedenih znakova bolesti dijete ili djelatnik ostaje kod kuće, javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine, odnosno pedijatru koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji. O navedenom roditelj ili djelatnik telefonom obavještava ustanovu. Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, odmah treba pozvati roditelja te dijete/učenika izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja. Oboljeli djelatnik odmah napušta ustanovu. 

Ravnatelj odmah javlja nadležnom epidemiologu/školskom liječniku: 

  • svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dva i više djelatnika i/ili djece sa sumnjom iz iste sobe/hodnika i sl.) kao što se to radi i u slučaju drugih zaraznih bolesti koje se obavezno prijavljuju u Republici Hrvatskoj, a prema Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku 
  • svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju djelatnik, odnosno roditelj imaju obavezu žurno javiti ravnatelju ustanove. 

ULAZAK I IZLAZAK IZ DJEČJEG VRTIĆA

U pratnji djeteta uvijek je samo jedna odrasla osoba. Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta obavezno nosi MASKU. 

Roditelji će dovesti dijete do označenog ulaza djetetove skupine s lijeve ili desne bočne strane vrtića i ne ulaze u vrtić . Na ulazu u garderobu predaje dijete odgojitelju skupine.

Ulaz je dozvoljen samo roditeljima novoupisane djece u jasličkoj i mlađoj odgojnoj skupini zbog adaptacije. 

Dijete ulazi tako da odlazi do garderobe, obuva papuče,skida jaknu te pere ruke sapunom i vodom prije samog ulaska u skupinu u kojoj boravi.

Vrtić se zaključava u 9.00 sati. Molimo roditelje da najkasnije dovedu dijete do 9.00 sati!!! 

Ukoliko imate opravdan razlog da nećete dovesti dijete do 9 sati u vrtić kad se vrtić zaključava, vaša obaveza je da telefonski obavijestite odgojitelja skupine o tome.

Ustanova vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju (ovlašteno osoblje uključuje: djecu/učenike, osoblje, pomoćno i administrativno osoblje, ostalo osoblje kojem je odobren ulazak; neovlašteno osoblje uključuje: roditelje/skrbnike, neupisanu braću/sestre djecu/učenike, drugo osoblje koje nije nužno za rad ustanove)

Ovlaštena osoba ulazi u ustanove na način da održava razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje. 

Kada se kod djeteta/učenika ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa što, između ostalog, znači da se za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna izriče mjera aktivnog zdravstvenog nadzora u samoizolaciji. 

 

                                                                               Ravnateljica: Lana Puklek