PLAN EVAKUACIJE

plan evakuacije

 

Sukladno čl.55  Zakona o zaštiti na radu poduzimaju se mjere prevencije u obliku edukacije zaposlenika i provođenje vježbe evakuacije i spašavanja s ciljem pripreme i dobrog postupanja u slučaju potresa.

Izrađenim planom evakuacije i spašavanja navode se bitni elementi za slučaj izvanrednog stanja koji će omogućiti organizirano napuštanje mjesta rada tj. prostorija i prostora koji se koriste za rad te lakše pružanje pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati, sve s ciljem otklanjanja ili smanjenja rizika nastalih izvanrednim događajem.

Glavno zborno mjesto okupljanja za svu djecu i odgojitelje biti će na izlazu F.  (stražnja strana vrtića)

Na zbornom mjestu F ćemo se svi okupiti nakon evakuacije u slučaju katastrofe i prozvati. Odgojitelji će s roditeljima komunicirati putem postojećih viber grupa.

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE IZDALA JE BROŠURU S UPUTAMA ŠTO UČINITI U SLUČAJU POTRESA (kliknite na link za otvaranje)

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/SafeQuake%20BROSURA_strana10.pdf

 

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba izdala je publikaciju : “Djeca i obitelj prije, tijekom i nakon potresa.”

Možete je pročitati na sljedećoj poveznici:

Djeca-i-obitelji-prije-tijekom-i-nakon-potresa-5MB