AKTI VRTIĆA

PRAVILNIK O UPISU I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD

NACIONALNI KURIKULUM

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU

PRAVILNIK O SADRŽAJU I TRAJANJU PREDŠKOLE

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA

POSLOVNIK ODGOJITELJSKOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA

ODLUKA O EKONOMSKOJ CIJENI JASLICA/VRTIĆA

TEKSTUALNI PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA Dv Potočnica

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

SLUŽBENA OSOBA ZA INFORMIRANJE

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

ZAHTJEV-ZA-DOPUNU-ILI-ISPRAVAK-INFORMACIJE

ZAHTJEV-ZA-PONOVNU-UPORABU-INFORMACIJA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA  ZA 2020. GODINU

 

FINANCIJSKI AKTI VRTIĆA

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2021.

FINANCIJSKI PLAN 2021.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

INFORMACIJE O JAVNOJ NABAVI

FINANCIJSKI PLAN 2020.

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2020.