UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA “POTOČNICA”

ŽELJKA ŠTAMPAR ZAMUDA – PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

ANJA DOMJANIĆ RADIĆ VRŽINA – ZAMJENICA PREDSJEDNICE UV

ŽELJKA FAŽON – PREDSTAVNIK RODITELJA

ROSANA MARKAČ – PREDSTAVNIK ZAPOSLENIKA

IVA DRŽANIĆ – PREDSTAVNIK OSNIVAČA – OPĆINE

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA