KRAĆI PROGRAMI KOJE PROVODIMO U NAŠEM VRTIĆU

KRAĆI PROGRAM GLAZBENE IGRAONICE “SIMPHONIA KINDERIANA”

Kratak isjećak iz glazbene igraonice odgojitelja Nenada Novaka možete pogledati na linku:

Glazbena igraonica: autor Nenad Novak

glazbena 2020

PROGRAM

NAZIV PROGRAMA Redoviti primarni program
Korisnici: Roditelji i djeca od navršene 1. godine do polaska u školu
CILJ: Holistički kreativan proces odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi, odgoj i učenje djeteta, te razvoj kompetencija – shvaćanju djeteta kao cjelovitog bića te prihvaćanju integrirane prirode njegova učenja u organizaciji odgojno-obrazovnoga procesa u vrtiću.

Sveobuhvatnost elemenata Orff muzičke pedagogije:

 • usmjerenost prema djetetu, poticanje kreativnosti, komunikacije, motorike i koordinacije
 • važnost njegovanja i poticanja individualnog izražavanja kod djece
Očekivani ishodi i postignuća U skladu s dobi i razvojnim sposobnostima svakog djeteta:

 • prirodni oblici kretanja, spretnost, koordinacija, složene motoričke akcije kroz pokret i ples
 • samostalnost, samopouzdanje, razvoj identiteta i pozitivne slike o sebi
 • inkluzija djece s razvojnim teškoćama, posebnim potrebama u redovne programe
 • iznalaženje najboljih rješenja na individualnoj i grupnoj razini, kritičko mišljenje
 • prepoznavanje i razumijevanje emocija, potreba prihvaćanje različitosti
 • samoprocjena vlastitih postignuća i aktivnosti, kooperativnost, umrežavanje
 • socijalna kompetencija, interpersonalna interakcija
 • komunikacijske vještine, verbalno i neverbalno uspostavljanje komunikacije, stvaranje povjerenja kao temelja dobre komunikacije
 • otvorenost i inicijativnost djeteta,
 • učenje usmjereno na dijete, istraživanje i učenje temeljeno na rezultatima
 • kreativnost, mašta – invencija, improvizacija, kreativnost u izražavanju misli, osjećaja, izražavanju i stvaranju, sukreacija programa i aktivnosti
 • upotreba priručnih materijala u izradi instrumenata, upotreba tradicijskih i prirodnih materijala, eksperimentiranje zvukovima, oblicima, materijalima
 • implementacija suvremenih tehnologija u odgojno-obrazovni proces
NAČIN REALIZACIJE
Sudionici: Djeca u dobi od 1. do 7. godine, odgajatelji, stručni suradnici, roditelji, vanjski suradnici
Metode odgojno-obrazovnog rada: Raznovrsne igre, istraživačke aktivnosti, aktivnosti raznovrsnog izražavanja stvaranja, aktivnosti s kretanjem i plesom, umjetničke aktivnosti, dramatizacije, posjete, projekti, programi, društveno-zabavne aktivnosti, radionice, uključivanje roditelja i članova obitelji u rad skupina
Vremenik odvijanja programa: Tijekom cijele pedagoške godine
Način vrednovanja: Pedagoška dokumentacija skupine, individualna dokumentacija o djeci, razvojne liste razvoja djeteta, ankete za roditelje, upitnici, bilješke odgajatelja, stručne službe, foto i video dokumentacija, pisani i verbalni izričaj djece
Nositelji programa: Voditelj programa, odgajatelji , stručni suradnici, ravnatelj.

Voditelj programa – Nenad Novak, odgojitelj s višegodišnjim iskustvom rada u galzbenim igraonicama i radionicama za roditelje i djecu, sa završenom Srednjom glazbenom školom, sa međunarodnom edukacijom Orff-Schulwerka u organizaciji Orffova Instituta Sveučilišta Mozarteum iz Salzburga, edukacijom iz muzikoterapije prema pedagogiji Carla Orffa.

PROGRAM

NAZIV PROGRAMA Redoviti primarni program
Korisnici: Roditelji i djeca od navršene 1. godine do polaska u školu
CILJ: Holistički kreativan proces odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi, odgoj i učenje djeteta, te razvoj kompetencija – shvaćanju djeteta kao cjelovitog bića te prihvaćanju integrirane prirode njegova učenja u organizaciji odgojno-obrazovnoga procesa u vrtiću.

Sveobuhvatnost elemenata Orff muzičke pedagogije:

 • usmjerenost prema djetetu, poticanje kreativnosti, komunikacije, motorike i koordinacije
 • važnost njegovanja i poticanja individualnog izražavanja kod djece
Očekivani ishodi i postignuća U skladu s dobi i razvojnim sposobnostima svakog djeteta:

 • prirodni oblici kretanja, spretnost, koordinacija, složene motoričke akcije kroz pokret i ples
 • samostalnost, samopouzdanje, razvoj identiteta i pozitivne slike o sebi
 • inkluzija djece s razvojnim teškoćama, posebnim potrebama u redovne programe
 • iznalaženje najboljih rješenja na individualnoj i grupnoj razini, kritičko mišljenje
 • prepoznavanje i razumijevanje emocija, potreba prihvaćanje različitosti
 • samoprocjena vlastitih postignuća i aktivnosti, kooperativnost, umrežavanje
 • socijalna kompetencija, interpersonalna interakcija
 • komunikacijske vještine, verbalno i neverbalno uspostavljanje komunikacije, stvaranje povjerenja kao temelja dobre komunikacije
 • otvorenost i inicijativnost djeteta,
 • učenje usmjereno na dijete, istraživanje i učenje temeljeno na rezultatima
 • kreativnost, mašta – invencija, improvizacija, kreativnost u izražavanju misli, osjećaja, izražavanju i stvaranju, sukreacija programa i aktivnosti
 • upotreba priručnih materijala u izradi instrumenata, upotreba tradicijskih i prirodnih materijala, eksperimentiranje zvukovima, oblicima, materijalima
 • implementacija suvremenih tehnologija u odgojno-obrazovni proces
NAČIN REALIZACIJE
Sudionici: Djeca u dobi od 1. do 7. godine, odgajatelji, stručni suradnici, roditelji, vanjski suradnici
Metode odgojno-obrazovnog rada: Raznovrsne igre, istraživačke aktivnosti, aktivnosti raznovrsnog izražavanja stvaranja, aktivnosti s kretanjem i plesom, umjetničke aktivnosti, dramatizacije, posjete, projekti, programi, društveno-zabavne aktivnosti, radionice, uključivanje roditelja i članova obitelji u rad skupina
Vremenik odvijanja programa: Tijekom cijele pedagoške godine
Način vrednovanja: Pedagoška dokumentacija skupine, individualna dokumentacija o djeci, razvojne liste razvoja djeteta, ankete za roditelje, upitnici, bilješke odgajatelja, stručne službe, foto i video dokumentacija, pisani i verbalni izričaj djece
Nositelji programa: Voditelj programa, odgajatelji , stručni suradnici, ravnatelj.

Voditelj programa – Nenad Novak, odgojitelj s višegodišnjim iskustvom rada u galzbenim igraonicama i radionicama za roditelje i djecu, sa završenom Srednjom glazbenom školom, sa međunarodnom edukacijom Orff-Schulwerka u organizaciji Orffova Instituta Sveučilišta Mozarteum iz Salzburga, edukacijom iz muzikoterapije prema pedagogiji Carla Orffa.

PROGRAM

NAZIV PROGRAMA Redoviti primarni program
Korisnici: Roditelji i djeca od navršene 1. godine do polaska u školu
CILJ: Holistički kreativan proces odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi, odgoj i učenje djeteta, te razvoj kompetencija – shvaćanju djeteta kao cjelovitog bića te prihvaćanju integrirane prirode njegova učenja u organizaciji odgojno-obrazovnoga procesa u vrtiću.

Sveobuhvatnost elemenata Orff muzičke pedagogije:

 • usmjerenost prema djetetu, poticanje kreativnosti, komunikacije, motorike i koordinacije
 • važnost njegovanja i poticanja individualnog izražavanja kod djece
Očekivani ishodi i postignuća U skladu s dobi i razvojnim sposobnostima svakog djeteta:

 • prirodni oblici kretanja, spretnost, koordinacija, složene motoričke akcije kroz pokret i ples
 • samostalnost, samopouzdanje, razvoj identiteta i pozitivne slike o sebi
 • inkluzija djece s razvojnim teškoćama, posebnim potrebama u redovne programe
 • iznalaženje najboljih rješenja na individualnoj i grupnoj razini, kritičko mišljenje
 • prepoznavanje i razumijevanje emocija, potreba prihvaćanje različitosti
 • samoprocjena vlastitih postignuća i aktivnosti, kooperativnost, umrežavanje
 • socijalna kompetencija, interpersonalna interakcija
 • komunikacijske vještine, verbalno i neverbalno uspostavljanje komunikacije, stvaranje povjerenja kao temelja dobre komunikacije
 • otvorenost i inicijativnost djeteta,
 • učenje usmjereno na dijete, istraživanje i učenje temeljeno na rezultatima
 • kreativnost, mašta – invencija, improvizacija, kreativnost u izražavanju misli, osjećaja, izražavanju i stvaranju, sukreacija programa i aktivnosti
 • upotreba priručnih materijala u izradi instrumenata, upotreba tradicijskih i prirodnih materijala, eksperimentiranje zvukovima, oblicima, materijalima
 • implementacija suvremenih tehnologija u odgojno-obrazovni proces
NAČIN REALIZACIJE
Sudionici: Djeca u dobi od 1. do 7. godine, odgajatelji, stručni suradnici, roditelji, vanjski suradnici
Metode odgojno-obrazovnog rada: Raznovrsne igre, istraživačke aktivnosti, aktivnosti raznovrsnog izražavanja stvaranja, aktivnosti s kretanjem i plesom, umjetničke aktivnosti, dramatizacije, posjete, projekti, programi, društveno-zabavne aktivnosti, radionice, uključivanje roditelja i članova obitelji u rad skupina
Vremenik odvijanja programa: Tijekom cijele pedagoške godine
Način vrednovanja: Pedagoška dokumentacija skupine, individualna dokumentacija o djeci, razvojne liste razvoja djeteta, ankete za roditelje, upitnici, bilješke odgajatelja, stručne službe, foto i video dokumentacija, pisani i verbalni izričaj djece
Nositelji programa: Voditelj programa, odgajatelji , stručni suradnici, ravnatelj.

Voditelj programa – Nenad Novak, odgojitelj s višegodišnjim iskustvom rada u galzbenim igraonicama i radionicama za roditelje i djecu, sa završenom Srednjom glazbenom školom, sa međunarodnom edukacijom Orff-Schulwerka u organizaciji Orffova Instituta Sveučilišta Mozarteum iz Salzburga, edukacijom iz muzikoterapije prema pedagogiji Carla Orffa.

KRAĆI PROGRAM DJEČJEG EKOLOŠKOG I FOLKLORNOG STVARALAŠTVA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI EKO-ETNO IGRAONICA

 Etno igraonica provodi se s ciljem očuvanja tradicionalne baštine i folklora kroz igre i aktivnosti primjerene djeci.

Strategije programa

 • Raznolikim bogatstvom poticaja probuditi kod djece i postepeno razvijati interes za muziku našeg kraja i s tom muzikom stvarati radosno raspoloženje.
 • Poticanje djece i roditelja na prikazivanje obiteljske tradicije, te na iskazivanje ljubavi prema obiteljskoj tradiciji radi očuvanja kulturne baštine i tradicije kraja u kojem djeca žive.
 • Korištenje plesa za usklađivanje i estetsko oblikovanje pokreta, koordinaciju ritmičkih i plesnih potencijala i poticanje kreativnog izražavanja.
 • Energija i obnovljivi izvori energije: vjetra, sunce, voda…
 • Voda: očuvanje vode u prirodi, potrošnja vode, sakupljanje kišnice…
 • Hrana: proces nastanka hrane, prerada namirnica za konzumiranje, odlaganje viška i nastajanje organskog otpada.
 • Otpad: načini smanjivanja potrošnog materijala, ponovno korištenje i recikliranje.
 • Graditeljstvo: korištenje prirodnih i recikliranih materijala u građenju i stvaranju.
 • Ekonomija: razmjena proizvoda i iskustava sa drugim eko vrtićima i školama koristeći principe pravedne razmjene.
 • Socijalni odnosi: učenje o ljudskim potrebama i načinima zadovoljavanja istih ne ugrožavajući druge, o odgovornosti i suosjećanju prema svim bićima i dr.

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Učenje stranog jezika od najranije dobi siguran je put da svoje dijete uvedete u bogat svijet multikulturalnosti, druženja i uspjeha.

Naglasak je prvenstveno na učenju i pamćenju kroz igru, pjesmice, ponavljanja, brojalice i mnogo veselja i zabave.

Program se provodi 1X tjedno (od listopada do lipnja), traje ukupno 32 sata.