ZAPOSLENICI

RAVNATELJICA

Lana Puklek

ODGOJITELJI:

Vesna Dodlek

Rosana Markač

Anita Brnadić

Jelena Šegović

Ivana Ružić

Martina Tkalčec

Marina Štampar

Marija Molnar

Miljenka Grašić

Nenad Novak

Nikolina Horvat

Judita Vrbanec

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

Luka Mesarić

KUHARI:

Terezija Opačak

Jonatan Horvat

SPREMAČICE:

Natali Kovačić

Ana Cirkvenčić

DOMAR

Goran Fiak